ភ្នាល់បាល់អនឡាញ MAXBET

By | December 20, 2018

Maxbet ភ្នាល់បាល់អនឡាញ ផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មដែលលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តខ្លាំងបំផុត ដោយទម្រងនិងលក្ខខណៈរបស់កម្មវិធីភ្នាល់ដែលអតិថិជនពេញនិយមខ្លាំងបំផុតរួមទៅដល់ការភ្នាល់កីឡាគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានអត្រាតម្លៃខ្ពស់គួជាទីទុកចិត្តតាំងពីយូលងណាស់មកហើយនាសម័យ IBCBET រហូតដល់បច្ចុប្បន្នមិនថាយ៉ាងណានោះទេ Maxbet ក៏នៅមានការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអោយត្រូវជាមួយសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនបំផុត ទាំងទំព័រវេបសាយ និង ទម្រង់នៃការភ្នាល់បាល់អនឡាញ ឬ ការភ្នាល់ផ្សេងៗ ដូចជា ការភ្នាល់បាល់តែមួយ ការភ្នាល់បាល់ឈុត (Mix Palley) ភ្នាល់បាល់ 1​ x 2 ភ្នាល់បាល់ពេញម៉ោង តង់ទី1 និងការភ្នាល់ក្រុមដែលមានឪកាសទទួលបានពាន

វិធីភ្នាល់បាល់អនឡាញ Maxbet

វិធីភ្នាល់បាល់អនឡាញ Maxbet លោកអ្នកអាចចូលភ្នាល់កីឡាបានយ៉ាងមានទំនុកចិត្ត គ្រាន់តែធ្វើតាមដំណាក់កាលនៃការចូលលេងហ្កេមភ្នាល់អនឡាញដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមបានពីវេបសាយ Maxbet សម្រាប់លោកអ្នកដែលត្រូវការជំហានក្នុងការចូលលេងភ្នាល់បាល់អនឡាញនៅលើទំព័រវេបសាយ ​អាចធ្វើការសិក្សាបានចេញពីកម្មវិធីចូលប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្នាល់បាល់អនឡាញ និងការចូលភ្នាល់កាស៊ីណូហ្កេមបានពីទំព័រខាងក្រោមនេះ

วิธีแทงบอลออนไลน์ Maxbet 1

ជំហានទី1 : តម្រូវអោយលោកអ្នកចូលកាន់ទំព័រវេបសាយ ភ្នាល់បាល់អនឡាញ Maxbet ដើម្បីLog in ចូលកានប្រព័ន្ធពីឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើនិងលេខសម្ងាត់ ដោយលោកអ្នកអាចជ្រើសវិធីចូមដែលអាចប្រើបានពីកម្មវិធីសម្រាប់ចូល Maxbet ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅមិនទានមានបញ្ជីរ លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះ Maxbet ជាមួយយើងខ្ញុំបានភ្លាមៗ ព្រមជាមួយកាបន្ថែមជូន ដែលល្អបំផុត

วิธีแทงบอลออนไลน์ Maxbet 2

ជំហានទី2 : លោកអ្នកជញរើសមេនូហ្កេមដែលត្រូវការចូលលេង ចេញពីទំព័រដើម ហ្កេមភ្នាល់នៃមេនូខាងលើបំផុត ដូចជា នៅក្នុងរូបភាពគំរូគឺជាការជ្រើសភ្នាល់កីឡា ( Sports )

วิธีแทงบอลออนไลน์ Maxbet 3

ជំហានទី3ៈ មេនូអោយជ្រើសរើសប្រភេទកីឡា និង ទម្រង់ក្នុងការភ្នាល់ ឬ ទម្រ់នៃការភ្នាល់បាល់ Maxbet នៃរបៀបផ្សេងៗគ្នាដែលបើកអោយបម្រើការ ដែលនិងបើកអោយលេងចំពោះគូដែលមានការប្រួតតែប៉ុន្នោះ
Early គឺ ប្រូក្រាមប្រកួតដែលត្រូវអោយដាក់ភ្នាល់មុនថ្ងៃប្រកួត
Today គឺ ប្រូក្រាមប្រកួតសម្រាប់ការដាក់ភ្នាល់ក្នុងថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន
Live គឺ ប្រូក្រាមដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងការប្រកួត

ជំហានទី4ៈ កម្មវិធីភ្នាល់បាល់អនឡាញ ឬ ភ្នាល់កីឡាផ្សេងៗដែលបើកអោយបម្រើការតាមប្រូក្រាមនៃការប្រកួត ដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសដាក់ភ្នាល់ ឬ ភ្នាល់បានភ្លាមៗ គ្រាន់តែចុចលើតម្លៃរបស់ក្រុមដែលអ្នកជ្រើសរើស ព្រមទាំងព័តមានលំអិតនិងពាក្យពិជនៃការលេងដែលបង្ហាញនៅលើតារាងភ្នាល់កីឡាដែលមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាដូខាងក្រោមនេះ

4,1 ម៉ូដក្នុងការលេង Maxbet
FT. HDP គឺ តម្លៃពិន្ទុ ត មុនការប្រកួតចាប់ផ្តើម ( តង់ទី1)
FT. O/U គឺ តម្លៃខ្ពស់/ទាប លទ្ធផលពន្ទុទាំងពីគ្រុមរួមគ្នា ហើយមិនលើសពីតម្លៃដែល Maxbet បានកំណត់ទុក ( ពេញម៉ោង)
FT. 1×2 គឺ ការដាក់ភ្នាល់ដោយមិនមានការ ត រង ដាក់ភ្នាល់ 1 ក្នុង 3 នៃការភ្នាល់ប្រកួតដែលអាចទៅរួច ( តង់ទី1)
1, គឺ ភ្នាល់ថាក្រុម ម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកឈ្នះ
x គឺភ្នាល់ថា ទាំងសងខាងស្មើគ្នា
2, គឺ ភ្នាល់ថាក្រុម ភ្ញៀវជាអ្នកឈ្នះ
1H. HDP គឺ តម្លៃពិន្ទុ ត មុនការប្រកួតចាប់ផ្តើម ( តង់ទី1)
1H. O/U គឺ តម្លៃខ្ពស់/ទាប លទ្ធផលពន្ទុទាំងពីគ្រុមរួមគ្នា ហើយមិនលើសពីតម្លៃដែល Maxbet បានកំណត់ទុក ( ពេញម៉ោង)
1H. 1X2 គឺ ការដាក់ភ្នាល់ដោយមិនមានការ ត រង ដាក់ភ្នាល់ 1 ក្នុង 3 នៃការភ្នាល់ប្រកួតដែលអាចទៅរួច ( តង់ទី1)
4.2 តម្លៃ ត រង
4,3 ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ ក្រុមភ្ញៀវ / ជាក្រុម ត និង ជាក្រុម រង
បន្ទាត់ 1 គឺជាក្រុមលេងលើទឹកដីរបស់ខ្លួន ( ម្ចាស់ផ្ទះ)
បន្ទាត់ 2 គឺជាក្រុមប្រកួតក្រៅទឹកដី ( ភ្ញៀវ )
បួនតួអក្សព័ណក្រហម គឺជាក្រុម ត
បួនតួអក្សព័ណ ខ្មៅ គឺជាក្រុម រង

วิธีแทงบอลออนไลน์ Maxbet 4

ជំហានទី5ៈ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកកំណត់ការជ្រើសក្រុមដែលត្រូវការភ្នាល់រួចរាល់ហើយ លោកអ្នកនិងបានជួបជាមួយប្រអប់ក្នុងការដាក់តម្លៃភ្នាល់បាល់ ឬ ភ្នាល់កីឡារបស់លោកអ្នក ដូចនៅលើប្រអប់ដែលមានទម្រង់នៃការភ្នាល់របស់លោកអ្នក ដូចជា ការភ្នាល់បាល់ក្រុមតែមួយ និងការភ្នាល់បាល់ពេញ (Mix Pale)
ដែលនៅផ្ទៃខាងក្នុងការបំពេញបួនជ្រុងដែលនិងមានសម្រាប់លោកអ្នកបញ្ចូលតម្លៃដែលលោកអ្នកត្រូវការភ្នាល់ អត្រាការភ្នាល់កម្រិតទាបបំផុត 100 បាត នៅពេលបញ្ចូលរួចរាល់ហើយ ត្រូវចុចពាក្យថា ( Proceed bet )

ជំហានទី6ៈ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការដាក់ភ្នាល់រួចហើយចុចបញ្ជូនពាក្យថា Proceed bet គឺនិងមានផ្ទាំងព័ណក្រហមឡើងមកសំរាប់លោកអ្នកធ្វើការសម្រេច ក្នុងការភ្នាល់ម្តងទៀត