បៀខ្លានាគ DRAGON TIGER CLUBVEGAS999

By | December 19, 2018

បៀខ្លានាគ Dragon Tiger ហ្គេមកាស៊ីណូផ្សាយបន្តផ្ទាល់លេងងាយ ដាក់ភ្នាល់សប្បាយដឹងលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះរហ័ស ហ្គេមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិតពី Clubvegas999 កាស៊ីណូអនឡាញ និងនាំលទ្ធផលពិន្ទុច្រើនជាង រឺ តិចជាង របស់បៀ មកប្រៀបធៀបលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះ ដោយ ហ្គេមបៀខ្លានាគ Dragon Tiger មិនមានការប្រៀបធៀបទឹកបៀ Dragon Tiger ហ្គេមដាក់ភ្នាល់ដែលរាប់ពិន្ទុងាយៗ សដៀងនិងបៀប៉ក់ដែលមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្ត មានច្បាប់ វិធីលេងហ្គេមដែលងាយយល់នៅ Clubvegas999

វិធីលេងបៀខ្លានាគ Dragon Tiger

ไพ่เสือมังกร Clubvegas999

 • ច្បាប់ក្នុងការលេង Dragon Tiger Clubvegas999 អ្នកជំនាញភ្នាល់ ហើយនិងអ្នកលេងកាស៊ីណូក៏បានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយ Clubvegas999 ជាកាស៊ីណូដែលបានទទួលការជឿជាក់មួយទៀតមិនចាញ់កាស៊ីណូផ្សេង
 • ខ្លានាគ ជាការដាក់ភ្នាល់ក្នុងកាស៊ីណូបែបងាយ ជាហ្គេមដែលដាក់ភ្នាល់លើបៀអ្នកដែលមាន K ជាពិន្ទុខ្ពស់បំផុត ហើយ A ជាពិន្ទុទាបបំផុត រៀបលំដាប់ពីធំទៅតូច K (13), Q (12), J (11), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A (1)
 • ការចាក់ភ្នាល់ ” Dragon ” រឺ ” Tiger ” ភាគីណាមួយដែលមានពិន្ទុធំជាងជាអ្នកឈ្នះ ហើយមិនមានការកាត់ថ្លៃកម្រៃជើងសារ នៃការដាក់ភ្នាល់ក្នុងភាគីនីមួយៗ បើមានការ ” ស្មើរ ” ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់លើ “Dragon ” រឺ ” Tiger ” និងមានកាត់ចេញទៅ 50% នៃតម្លៃជើងសារដែលត្រូវប្រមូល ហើយចំនួនទឹកប្រាក់នៅសល់និងមានការប្រគល់អោយអ្នកលេងទាំងរបស់ ” Dragon ” និង ” Tiger “
 • ការចាក់ស្មើរ លទ្ធផលគឺការដែលទាំងពីរភាគី ” Dargon ” ហើយ ” Tiger ” មានពិន្ទុស្មើរគ្នា
 • ការចាក់សេស/គូ ការដាក់ភ្នាល់នៅជំហៀង មានលទ្ធផលឈ្នះនៅពេលដាក់នៅ ” Dragon ” រឺ ” Tiger ” តែម្ខាងគឺ សេសរឺគូ ហើយមិនការប្រមូលតម្លៃជើងសារ
  – Dragon សេស រឺ Dragon គូ និងចាញ់ពេល បៀ របស់ Dragon ចេញមកស្មើរនិង 7
  – Tiger សេស ហើយនិង Tiger គូ និងចាញ់ពេល បៀ របស់ Tiger ចេញមកស្មើរនិង 7
  – Dragon សេស/គូ & Tiger សេស/គូ បើកអោយដាក់ភ្នាល់បាន 35 ហ្គេមដំបូងក្នុងបៀ 8 ហ៊ូ

អត្រាការសង បៀខ្លានាគ Dragon Tiger

 • នាគ 1 : 1 (កាត់ប្រាក់កម្រៃជើងសារ 50% ពេលលទ្ធផលចេញស្មើរ)
 • ខ្លា 1 : 1 (កាត់ប្រាក់កម្រៃជើងសារ 50% ពេលលទ្ធផលចេញស្មើរ)
 • ស្មើរ 8 : 1
 • នាគគូ 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ នាគគឺ 7)
 • នាគសេស 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ នាគគឺ 7)
 • ខ្លាគូ 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ ខ្លាគឺ 7)
 • ខ្លាសេស 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ ខ្លាគឺ 7)