បាខារ៉ាត់អនឡាញ SAVANVEGAS999

By | December 20, 2018

បាខារ៉ាត់អនឡាញ Savan Vegas ហ្គេមបៀដ៏ពេញនិយមបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញផ្សាយផ្ទាល់ពិតដូចបានលេងក្នុងកាស៊ីណូពិតៗ ហ្គេមបៀភ្នាល់ដែលអតិថិជននិយមលេងយ៉ាងច្រើនក្នុង Savan Vegas Casino លេងងាយបានរហ័សជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់បៀរវាង “banker” និង “player” លោកអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមានបានងាយៗ ចុះឈ្មោះលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញ ជាមួយយើងនាថ្ងៃនេះទទួលបានការបន្ថែមជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលវាគឺ បាខារ៉ាត់អនឡាញ អាចសិក្សាច្បាប់វិធីលេងបានពីខាងក្រោមនេះ

ច្បាប់ វិធីលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញ Savanvegas999

บาคาร่าออนไลน์ Sevenvegas999

វិធីលេងក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់ រឺ ច្បាប់ក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់ ដែលមានស្តង់ដារលំដាប់ពិភពលោក ការលេងទូទៅស្រដៀងគ្នានិងបៀប៉ក់ តែខុសគ្នាដោយធម្មតាហើយនិងមានការចែកបៀដោយផ្ងារបៀ 2 សន្លឹកទាំងភាគីអ្នកលេងនិងភាគីអ្នកចែកបៀ ប្រសិនបើពីរសន្លឹកដំបូងបាន 1 ពិន្ទុ ដល់ 5 ពិន្ទុ អូស , 6 ពិន្ទុ រឺ 7 ពិន្ទុ មិនអូស, 8 ពិន្ទុ រឺ 9 ពិន្ទុ មិនចាំបាច់អូសបៀបន្ថែមទៀត ក៏ដូចគ្នានិងការប៉ក់ក្នងបៀប៉ក់ ក្នុងបៀបាខារ៉ាត់ចាត់ទុកថា 9 ជាបៀខ្ពស់បំផុត

  1. PLAYER ដាក់ភ្នាល់ថាពិន្ទុសរុបបៀភាគី Player ជាភាគីឈ្នះ 1 : 1
  2. BANKER ដាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបបៀភាគី Banker ជាភាគីឈ្នះ 1 : 0.95
  3. TIE (ស្មើរ) ដាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបរបស់ទាំងពីរភាគីស្មើរគ្នា 1 : 8
  4. PLAYER PAIR ការភ្នាល់ថាបៀពីរសន្លឹកដំបូងភាគី Player ចេញជាបៀគូ 1 : 11
  5. BANKER PAIR ការភ្នាល់ថាបៀពីរសន្លឹកដំបូងភាគី Banker ចេញជាបៀគូ 1 : 11
  6. PERFECT PAIR ដាក់ភ្នាល់ថាបៀពីរសន្លឹកដំបូងនិងចេញជាបៀគូទាំងពីរភាគី 1 : 25
  7. BIG ដាក់ភ្នាល់ថាមានភាគីណាមួយ រឺ ទាំងពីរភាគីអូសបៀសន្លឹកទីបីបន្ថែម 1 : 0.54
  8. SMALL ភ្នាល់ថាមិនមានភាគីណាមួយអូសបៀសន្លឹកទីបីបន្ថែម 1: 1.5