ហៃឡូអនឡាញ SICBO IBET789

By | December 22, 2018

IBT789 เดิมพันกีฬาออนไลน์

ហៃឡូអនឡាញ SICBO 168BET លេងភ្នាល់ហ្គេម ហៃឡូ ឬ ហៅម្យ៉ាងទៀតថា Sicbo ដែលជាទូទៅអ្នកលេងមួយចំនួនធំភាគច្រើនគឺភ្នាល់ខ្ពស់ ឬ ទាប​ ដែលជាការភ្នាល់មានការចាញ់តិចបំផុត ទោះបីជាមិនមានភាពរំជើបរំជួលក៏ដោយ តែវាក៏ធ្វើអោយលោកអ្នកជួបជ័យជម្នះបានជាញឹកញ៉ាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការចង់ឈ្នះជាចំនួនដែលតិចតែទទួលបានរហូត លោកអ្នកត្រូវភ្នាល់ដូចតទៅនេះ

លក្ខខ័ណការលេង Sicbo ហៃឡូអនឡាញ

ការលេង ហៃឡូអនឡាញ ដើម្បីស្វែងរកពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ ដែលមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងអស់ 3 គ្រាប់ ហើយក្នុងមួយគ្រាប់គឺមាន 6 មុខ ចាប់ពីលេខ 1 ដល់លេខ 6 ដែលបានមកពីការលេងប្រភេទផ្សេងៗ

ไฮโลออนไลน์ Sicbo Ibet789

ទម្រង់ក្នុងការលេង ហៃឡូ Sicbo ibet789

  1. ការចាក់ទោលខ្ពស់/ទាប ស៊ីសង 1 = 1 ដោយរាប់ពិន្ទុគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់
  2. ខ្ពស់ គឺមានពិន្ទុចាប់ពី 11-17
  3. ទាប គឺមានពិន្ទុចាប់ពី 4-10
  4. តែបើគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់ចេញមកដូចគ្នា (សាម) គឺខាងមេជាអ្នកឈ្នះព្រោះគិតជា តុង
  5. ការចាក់លេខទោល ស៊ីសង 1 = 1 ដែលអាចមើលបានពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ បើមានលេខដែលដាល់ភ្នាល់និង មាននៅក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់គឺជាអ្នកឈ្នះ តែបើគ្រាប់ឡុកឡាំក់ទាំង3គ្រាប់មានលេខដាក់ភ្នាល់ចេញ 2 គ្រាប់គឺទទួលបាន 2ដង បើក្នុង3គ្រាប់នេះ មានលេខដែលភ្នាល់ទាំង3 គឺបាន 3ដង
  6. ការតូតលេខ ស៊ីសង 1 x 5 ដោយជ្រើសលេខដែលចង់ភ្នាល់ 2 លេខ ហើយសង្ឃឹមថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់នេះគឺមានលេខដែលតូត ទុកនិងចេញមក
  7. ការតូតលេខគូ ស៊ីសង 1 x 8 ដោយជ្រើសលេខដែលចង់ភ្នាល់ 1 លេខហើយគិតថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់នេះ គឺមានលេខតូតទុកចេញមកដូចគ្នា2គ្រាប់
  8. ការចាក់ពិន្ទុរួម ស៊ីសងតាមពិន្ទុដែលចេញមក ដោយរាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់ដែលមានពិន្ទុរួមចាប់ពី 4 ពិន្ទុដល់ 17 ពិន្ទុអោយជ្រើសលេង
  9. ការចាក់សាម ស៊ីសង 1 =150 ដោយមើលទៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់បើមានតួលេខដូចគ្នាទាំង3គ្រាប់ត្រូវគ្នាជាមួយការដាក់ភ្នាល់ គឺជាអ្នកឈ្នះ
  10. ការចាក់សាមរួម ស៊ីសង 1 = 24 ដោយមើលទៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ទាំង3គ្រាប់មិនចាំបា់ត្រូវកំណត់លេខ សុំត្រឹមតែមានសាម​ ក៏អាចឈ្នះបាន