បៀ BLACKJACK 168BET

By | December 24, 2018

IBT168 เดิมพันกีฬาและคาสิโนออนไลน์

ជាហ្គេមបៀដ៏សប្បាយ ស្ទង់ចិត្តគ្នាដោយឆ្លងកាត់ 168BET បាននាំមកជូនលោកអ្នកអោយបានលេង BLACKJACKអនឡាញ លេងពិតៗវិនាទីទៅវិនាទី គោលដៅនៃហ្គេមបៀ (BLACKJACK ) គឺ តម្រូវអោយបៀនៅក្នុងដៃមករួមគ្នាអោយបាន21គ្រាប់ក្នុករណីអ្នកលេងបានបៀ2សន្លឹកដំបូងមានបៀ1ជាបៀ A ហើយ1ទៀតជាសន្លឹក10 គ្រាប់គិតថា ” Blackjack “

លក្ខខ័ណការលេង Blackjack 168BET

ក្នុងហ្គេម Blackjack Aces អាចរាប់បានទាំង 1 ឬ 11 បៀដែលមានរូប ( J.Q.K ) ស្មើ 10 ពិន្ទុ ហើយបៀដែលមានលេខ គឺ មានពិន្ទុតាមតួលេខ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានទទួល Aces និងសន្លឹក10 បៀ2សន្លឹកដំបូង ហៅថា​ Blackjack លោកអ្នកគឺបានទទួលទឹកប្រាក់1,5 នៃចំនួនភ្នាល់ ( បើលោកអ្នកដាក់ភ្នាល់ 10 $ គឺទទួលបាន25$) ប្រសិនបើពិន្ទុរួមបៀរបស់លោកអ្នកប្រហាក់ប្រហែលទៅនិង 21 ច្រើនជាង Dealer លោកអ្នកគឺជាអ្នកឈ្នះ (បើលោកអ្នកភ្នាល់10$ គឺទទួលបានទឹកប្រាក់20$) តែបើពិន្ទុរួមបៀលោកអ្នកលើស21គ្រាប់់ ហៅថា ស្អុយ គឺលោកអ្នកចាញ់ក្នុងការភ្នាល់នេះបើលោកអ្នក និង Dealer បានពិន្ទុដូចគ្នា( 17 គ្រាប់ឡើងទៅ ) គឺ ស្មើគ្នាគឺលោកអ្នកនិងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់នៅក្នុងប្រអប់ push ពិន្ទុ Blackjack គឺ 21 គ្រាប់

ពាក្យនៅក្នុងការលេង BlackJack ដែលគួដឹង

HIT

-ករណី HIT លោកអ្នកអាចបានទទួលបៀបន្ថែមដើម្បីពិន្ទុរបស់លោកអ្នក

STAND

– ករណី STAND លោកអ្នកគឺមិនអាចហៅបៀបានទេ ហើយពិន្ទុនៅក្នុងដៃគឺនៅដ៏ដែល

SPLIT

– SPLIT គឺ និងកើតឡើងនៅពេលលោកអ្នកអូសបានបៀគូ នៅពេលដែលបៀលោកអ្នកទទួលបាន2សន្លឹកដំបូងជាបៀគូ​ លោកអ្នកអាចបំបែកបៀ ទៅជា2ទូ ទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់បៀក្នុងមួយទូៗ គឺ ស្មើគ្នាជាមួយទឹកប្រាក់ភ្នាល់មុនដំបូង (កុំបំបែកបៀ10,4 ឬ 5 គួបំបែក Ace និង 8 ស្មើ )

DOUBLE DOWN

– DOUBLE DOWN គឺ ការដាក់ភ្នាល់ គុណ និង 2 ក្រោយពីលោកអ្នកបានទទួលបៀ2សន្លឹកដំបូងដែលជឿជាក់ថាបៀសន្លឹកទី3គឺអាចធ្វើអោយលោកអ្នកឈ្នះ លោកអ្នកអាចដាក់ភ្នាល់ គុណ និង 2 ក្នុងករណីលោកអ្នកប្រកាសទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកនិងទទួលបានបៀបន្ថែមមួយសន្លឹក

INSURANCE

– ប្រសិបើ បៀDealerផ្ងារមកជាបៀ Aces លោកអ្នកក៏អាច INSURANCE ក្នុងការភ្នាល់របស់លោកអ្នក ក្នុងករណី Dealer ទទួលបាន Blackjack បើលោកអ្នកទិញធានារ៉ាប់រង លោកអ្នកត្រូវដាក់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ពាក់កណ្តាល់នៃចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ ដាក់នៅលើតុ បើ Dealer បាន Blackjack លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ពាក់កណ្តាលនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានភ្នាល់ គឺ បានន័យថា លោកអ្នកមិនចាញ់ ក្នុងការភ្នាល់ ព្រោះលោកអ្នកទទួលបានទឹកពាក់កណ្តាលរបស់ទឹកប្រាក់ដែល គុណ និង 2 របស់លោកអ្នកដែលភ្នាល់ បូក ជាមួយទឹកប្រាក់INSURANCE តែ បើ Dealer មិនទទួលបានបៀBlacjackលោកអ្នកនឹងចាញ់ទឹកប្រាក់ដែលបានINSURANCEនោះ