បាខារ៉ាត់ (Baccarat) Holiday Palace

By | March 15, 2019

baccarat holiday palace srcset=

បាខារ៉ាត់ (Baccarat) Holiday Palace ហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញ ល្អបំផុតរបស់ Holiday Palace ព្រោះក្រៅពីការលេងងាយហើយនៅមានភាពសប្បាយ ប្រើពេលវេលាក្នុងហ្គេមរហ័សដែលធ្វើអោយមានអ្នកនិយមលេង ពិន្ទុខ្ពស់បំផុត 9 ពិន្ទុ បាខារ៉ាត់អនឡាញ ជាហ្គេមដែលលេងងាយគ្រាន់តែបើកបៀ 2-3 សន្លឹក ក៏អាចបញ្ចប់ហ្គេមបានភ្លាមៗ​ ទម្រង់ក្នុងការលេង អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសការដាក់ភ្នាល់បៀបានទាំងពីរភាគីរវាង “Banker” និង “Player” Holiday Palace អាចលេងតាមវេបសាយបានភ្លាមៗ ដែលខាងបានបញ្ចូលភាសាជាច្រើន មានហ្គេមកាស៊ីណូអោយជ្រើសរើសលេងជាច្រើន ដូចជា បាខារ៉ាត់ រ៉ូលែត ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពី Holiday Palace Casino&Resort ប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជា”

ច្បាប់ក្នុងការលេង បាខារ៉ាត់ Holiday Palace

វិធីលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញ ច្បាប់និងការកំណត់ដែលត្រូវដឹងជាមុនដែលធ្វើការដាក់ភ្នាល់ហ្គេមបាខារ៉ាត់ និងប្រើបៀ 6 រឺ 8 ហ៊ូសំរាប់មួយហ៊ូមានបៀ 52 សន្លឹក សរុបបៀទាំងអស់ 312 – 416 សន្លឹក ក្នុងការទាយលទ្ធផលបៀបាខារ៉ាត់ និងចែកការទាយជា 2 ភាគី គឺ ភាគី “PLAYER” ជាមួយ ភាគី “BANKER” ដោយការចាប់ផ្តើមដំបូងមានការចែកបៀអោយភាគីនីមួយៗ 2 សន្លឹក សរុប 4 សន្លឹក ដោយបៀសន្លឹកទី 1 ជាមួយសន្លឹកទី 3 និងចែកអោយភាគី “PLAYER” ចំណែកបៀសន្លឹកទី 2 និងសន្លឹកទី 4 និងចែកអោយភាគី “BANKER”

บาคาร่า (Baccarat) Holiday Palace

វាក្យស័ព្ទប្រើក្នុង បាខារ៉ាត់ Holiday Palace

 • Player គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកលេង
 • Banker គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកចែកបៀ
 • Tie Game គឺ លទ្ធផលស្មើគ្នារវាងអ្នកលេងនិងអ្នកចែកបៀ
 • Player Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកលេងចេញគូ
 • Banker Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកចែកបៀចេញគូ

លក្ខខណ្ឌក្លាយជាអ្នកឈ្នះក្នុងបៀបាខារ៉ាត់អនឡាញ

 • ភាគីដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេនិងក្បែរ 9 ពិន្ទុបំផុតជាអ្នកឈ្នះ
 • ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកលេង (Player) បានប្រាក់ 1 សង 1
 • ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកចែកបៀ (Banker) បានប្រាក់ 1 សង 1 តែកាត់ 5% ជាថ្លៃតុង
 • ដាក់ភ្នាល់ស្មើ (Tiegame) បានប្រាក់ 1 សង 8 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់
 • អ្នកលេងចេញគូ (Player Pair) បានប្រាក់ 1 សង 11
 • ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកចែកបៀចេញគូ (Banker Pair) បានប្រាក់ 1 សង 11
 • ពេលពិន្ទុរបស់បៀចេញមកស្មើគ្នាទាំងពីរភាគី មិនមានការឈ្នះចាញ់ ដាក់ភ្នាល់ទាំងអស់មិនថាជាភាគីអ្នកចែកបៀរឺអ្នកលេង (លើកលែងបៀគូ) អោយដកយកទៅ