បាខារ៉ាត់អនឡាញ GREEN DRAGON

By | December 19, 2018

Green Dragon បាខារ៉ាត់ ភ្នាល់ផ្ទាល់ ហ្គេមបៀអនឡាញដ៏ពេញនិយមមានអតិថិជនចូលចិត្តលេងទូទាំងប្រទេស Baccarat រឺ បាខារ៉ាត់ ជាហ្គេមភ្នាល់អនឡាញដែលមានអ្នកលេងភ្នាល់ចូលចិត្តជាយូរមកហើយ Green Dragon បាខារ៉ាត់ អាចលេងតាមវេបសាយ បានភ្លាមមិនចាំបាច ដោនឡូតកម្មវិធីតម្លើង តែយ៉ាងណា ជាមួយ ច្បាប់ក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញ ដែលងាយយល់និងមានឳកាសបានជ័យជម្នះ ដោយក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញ Green Dragon ច្បាប់ក្នុងការលេង បាខារ៉ាត់ ហ្គេមបៀដែលបានទទួល ការនិយមយ៉ាងច្រើនបំផុត ដោយជាការដាក់ភ្នាល់សប្បាយហើយមានទម្រង់ការលេងងាយយល់ ច្បាប់វិធីការលេងបាខារ៉ាត់ បានគ្រប់កាស៊ីណូមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា វិធីក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់ ពត៌មានជំនួយបាខារ៉ាត់ រូបមន្តបាខារ៉ាត់ វិធីក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់អោយមាន ជាសំខាន់ គឺការប្រើតិចនិចក្នុងការលេងតាមច្បាប់លំដាប់ពិភពលោក បាខារ៉ាត់ (Baccarat) បានរាល់ថ្ងៃ

ច្បាប់ក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញ Green Dragon

ច្បាប់ក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញ Green Dragon

បាខារ៉ាត់អនឡាញ ហ្គេមបាខារ៉ាត់លេងដោយបៀ 8 ហ៊ូ សន្លឹកបៀនីមួយៗមាន 4 ឈុតដែលហៅ Spade, Heart, Club និង Diamond ឈុតប្រកបដោយឈុត ‘King’, ‘Queen’, ‘Jack’ ដែលហៅថា “Picture” cards ហើយ 10 សន្លឹកមានតម្លៃចាប់ពី 1 ដល់ 10 “រូបភាព” ហើយ “ដប់” ទាំងអស់នេះមានតម្លៃស្មើរ “សូន្យ” ហើយ “A” មានតម្លៃស្មើរ “មួយ”

  1. Player គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកលេង
  2. Banker គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកចែកបៀ
  3. Tie Game គឺ លទ្ធផលស្មើរគ្នារវាងអ្នកលេងនិងអ្នកចែកបៀ
  4. Player Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកលេងចេញគូ
  5. Banker Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកចែកបៀចេញគូ

អត្រាការសងបាខារ៉ាត់ Green Dragon

  • PLAYER ដាក់ភ្នាល់ថាពិន្ទុសរុបបៀភាគី Player ជាភាគីឈ្នះ 1 : 1
  • BANKER ដាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបបៀភាគី Banker ជាភាគីឈ្នះ 1 : 0.95
  • TIE (ស្មើរ) ដាក់ភ្នាល់ពិន្ទុសរុបរបស់ទាំងពីរភាគីស្មើរគ្នា 1 : 8
  • PLAYER PAIR ការភ្នាល់ថាបៀពីរសន្លឹកដំបូងភាគី Player ចេញជាបៀគូ 1 : 11
  • BANKER PAIR ការភ្នាល់ថាបៀពីរសន្លឹកដំបូងភាគី Banker ចេញជាបៀគូ 1 : 11