គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ FANTAN IBET789

By | December 21, 2018

IBT789 เดิมพันกีฬาออนไลน์

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ FANTAN IBET789 គឺហ្គេមភ្នាល់មួយប្រភេទមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីគឺក្នុងប្រទេសចិន គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ ដែលទទួលបានកាពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេស ហុងកុង ម៉ាកាវ លក្ខខ័ណការលេង គឺប្រើវិធីរាប់គ្រាប់សណ្តែក ដែលបំបែកចេញពីប្រអប់ធំវិធីលេងគ្រាប់សណ្តែកលើទំព័រវេបសាយ

លក្ខខ័ណការលេង Fantan គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ ibet789

1. គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ ជ្រើសរើសតុលេង គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ ដែលត្រូវការលេង​​ រឺ សាកសួពីសេវាកម្ម 2. ឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើ គ្រាប់ផ្លាសស្ទិក លេវអាវ 300-500 គ្រាប់ ហើយក្នុងកាស៊ីណូនីមួយៗគឺមានកាកំណត់ 3. Dealer ប្រើចាន រឺ កែវ សម្រាប់គ្របគ្រាប់សណ្តែក រឺ លេវអាវ បំបែកចេញមកក្នុង 1 កងយ៉ាងតិច30-50គ្រាប់ 4. លោកអ្នកជ្រើសទាយលទ្ធផលថា ចំណេកដែលនៅសល់កន្លែងចុងក្រោយ នៅសល់ប៉ុន្មានគឺចាប់ពី 1,2,3,4 គ្រាប់ 5. ដៀលើបំបែកគ្រាប់សណ្តែកនៃកងតុចៗ ក្នុងមួយកង មាន 4គ្រាប់ គឺបំបែកមកដកនិង 4 ចំណេកដែលនៅសល់គឺនាំយកមកទាយលទ្ធផលដម្បីភ្នាល់

អត្រាចាញ់ ឈ្នះ ក្នុងការលេងគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ iBet789

  • ជ្រើសទាយលទ្ធផល ភ្នាល់លេខទោល ជ្រើសរើសទាយលេខតែមួយ 1,2,3,4 ទាយត្រូវទទួលបាន 1:2.85 ដូចជាភ្នាល់ 100 ទទួលបាន 285
  • ជ្រើសទាយលទ្ធផលភ្នាល់ផ្គុំ2លេខ ជ្រើសទាយលេខ2ខ្ទង់ 1,2/ 1,3/ 1,4/ 2,3/ 2,4/ 3,4 ភ្នាល់ត្រូវ 1:0.95 ដូចជា ភ្នាល់ 100 ទទួលបាន 95
  • ជ្រើសទាយលទ្ធផល ភ្នាល់ផ្គុំ3លេខ​ ជ្រើសទាយលេខ2ខ្ទង់ ដូចជា 1,2,3/ 1,2,4/ 1,3,4/ 2,3,4 ភ្នាល់ត្រូវ 3:0.95 ដូចជាភ្នាល់ 300ទទួលបាន 95
  • កន្លែងខ្លះគឺប្រើអត្រា 3:1 គឺភ្នាល់ 300 ទទួលបាន100 គិតជា 0.30%