រ៉ូលែត

รูเล็ต

រ៉ូលែតអនឡាញ ហ្គេមភ្នាល់ដោយផ្ទាល់ កាស៊ីណូអនឡាញ ជាហ្គេមដែលពេញនិយមជាខ្លាំងនៅក្នុងកាស៊ីណូដោយទម្រង់ការលេងដែលផ្សងសំណាងជាមួយនឹងកងរង្វង់រ៉ូលែត ក្រៅពីមានច្បាប់ក្នុងការលេងដែលធ្វើអោយងាយយល់ហើយការដាក់ភ្នាល់ក៏ងាយ ភ្នាល់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏បាន រ៉ូលែតសូមជូនកម្រិតស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការលេងបានដោយភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកភ្នាល់ពិតប្រាកដ មុននឹងធ្វើការដាក់ភ្នាល់ទាំងអស់ជាមួយនឹងការភ្នាល់ពណ៌ខ្មៅ អ្នកត្រូវដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃហ្គេមដ៏រំជើបរំជួលនេះសិន ដោយការអានវិធីលេង និងប៊ូតុងមេនូនៃ រ៉ូលែត M8bet មុនលោកអ្នកធ្វើការផ្សងសំណាង

វិធីលេងរ៉ូលែតអនឡាញ

roulette

វិធីលេងរ៉ូលែតបែបចាក់តួលេខ : ជាទម្រង់ដែលនិយមបំផុតដោយដាក់ភ្នាល់ តួលេខបានទាំងអស់ 37 លេខក្នុងថាសរ៉ូឡែត ចាប់ពី 0-36 ដោយការចាក់លេខនោះ ត្រូវជ្រើសរើសតួលេខដែលត្រូវការ ដែលអាចជ្រើសរើសប៉ុន្មានក៏បាន បើចាក់ត្រូវក៏បានទទួលប្រាក់ភ្នាល់បានខ្ពស់បំផុតដល់ 36 ដងផងដែរ
វិធីលេងរ៉ូលែតបែបចាក់ខ្ពស់-ទាប : ជាទម្រង់ដាក់ភ្នាល់ដែលខុសគ្នាពីលំដាប់ដំបូង និងចែកជាលេខទាប 1-18 ចំណែកលេខខ្ពស់គឺ 19-36 ដោយត្រូវជ្រើសរើសថានិងលេង ខ្ពស់ រឺ ទាប ប្រសិនទាយត្រូវបានប្រាក់រង្វាន់ 1 =1
វិធីលេងរ៉ូលែតបែបចាក់គូ-សេស : ជាទម្រង់ដាក់ភ្នាល់ដ៏ងាយគឺចែកជាលេខគូនិងសេស ដោយអោយជ្រើសរើសលេខតាមតម្រូវការគឺងាយ ស្រដៀងទៅនិងការចាក់ខ្ពស់ទាបហើយទទួលបានប្រាក់ភ្នាល់ 1 =1
វិធីលេងរ៉ូលែតបែបចាក់ពណ៌ខ្មៅ-ពណ៌ក្រហម : ជាទម្រង់ការដាក់ភ្នាល់មួយបែបដែលនិយមហើយព័ណនិងចែកតាមនេះគឺ ពណ៌ខ្មៅជាលេខគូ ពណ៌ក្រហមជាលេខសេស ដែលចេញលេខណាក៏បានហើយលោកអ្នកនិងបានប្រាក់ទាំងអស់ប្រសិនបើជ្រើសរើសចាក់តាមព័ណនិងបានប្រាក់ភ្នាល់ 1 =1
វិធីលេងរ៉ូលែតបែបចាក់ហ្សូន : ជាទម្រង់ដាក់ភ្នាល់ដែលស្មុកស្មាញបន្តិចសំរាប់អ្នកលេងថ្មីព្រោះត្រូវបែងជា 3 ហ្សូន គឺ 1-3 ហ្សូននីមួយៗមាន 10 លេខ ដោយរាប់ពី 1-36 គឺ ហ្សូន 1 / 1​st -12 ចាប់ពី 1-12 , ហ្សូនទី 2 nd 12 ចាប់ពី 13-24 , ហ្សូនទី 3rd ចាប់ពី 25-36 ដោយជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់តាមដែលបានប្រាប់ប្រសិនបើត្រូវនិងបានប្រាក់ដាក់ភ្នាល់ 2 ដង នេះគឺច្បាប់ដែលយើងអាចជ្រើសរើសភ្នាល់ពិហ្គេមនេះបាន

roulette-gus999

យើងអាចជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់បែបតែមួយ រឺ រួមគ្នាទាំងអស់ហើយចាក់ក្នុងហ្គេមតែមួយក៏បាន (​តែខ្ញុំមិនណែនាំ ព្រោះប្រសិនបើចាក់បែបស្រពិចស្រពិល នឹងអាចអស់ដោយមិនដឹងខ្លួន) តែលោកអ្នកត្រូវមានតិចនិចនិងស្ថិតិប្រូបាបដែលអាចជួយ ហើយទើបចាក់ភ្នាល់ ” ពត៌មានជំនួយរ៉ូលែត ” ណែនាំគឺរូបមន្តរ៉ូលែត បានប្រាក់ គឺខ្ញុំណែនាំបែបនេះ
1. ការលេងតិចៗ អស់តិចតែមានរយៈពេលយូរយ៉ាងពិតប្រាកដ គឺ ការជ្រើសរើសចាក់តែ ខ្មៅ-ក្រហម គឺអោយជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់បែប ពណ៌ខ្មៅ-ពណ៌ក្រហម ដោយមើលតាមស្ថិតិការចេញពណ៌កន្លងមក ប្រសិនបើទើបចាប់ផ្តើមលេងហ្គេមដំបូង
អោយចាក់តិចៗ ទាបបំផុតដែលមេជាអ្នកកំណត់ ដោយមួយផ្នែកធំតាមកាស៊ីណូនិងអោយក្នុង 1 ក្តា 10 B អោយជ្រើសរើសពណ៌មួយហើយដាក់ភ្នាល់ទៅ រហូតដល់តួលេខស្ថិតិនោះចេញពណ៌ដើមដដែលៗ 3 ដងឡើងទៅ ក្តាបន្ទាប់អោយដាក់ភ្នាល់
ពណ៌ទល់មុខហើយដាក់ភ្នាល់អោយច្រើនជាងពីមុនប្រសិនចេញពណ៌ដើម ក្តាបន្ទាប់អោយដាក់ភ្នាល់ពណ៌ទល់មុខហើយដាក់ភ្នាល់អោយច្រើនជាងពីមុនទៀត ពេលបានហើយ អោយត្រលប់មកបន្ថយប្រាក់ភ្នាល់មកទាបបំផុតដូចពេលដំបូងហើយ
រង់ចាំស្ថិតិដែលពណ៌ចេញមកដដែលៗ ហើយចាំបន្ថែមប្រាក់ភ្នាល់ ( ក្នុងហ្គេមមានស្ថិតិប្រាប់យើងពីការលេងកន្លងមក ថាចេញពណ៌ណាលេខអ្វីខ្លះ មិនចាំបាច់កង្វល់ក្នុងការចាំដោយខ្លួនឯង)
2. ការផ្សងសំណាងបន្ថែមមួយលំដាប់ទៀត តែប្រាក់ភ្នាល់ក៏បានច្រើនឡើង តិចនិចនេះនឹងណែនាំអោយជ្រើសរើសភ្នាល់បែប ភ្នាល់លេខទោល

អត្រាការសងប្រាក់ រ៉ូលែតអនឡាញ