Category Archives: Gclub Games km

ឃ្លោកក្តាមត្រី GCLUB

ឃ្លោកក្តាមត្រី Gclub មានវិធីក្នុងការសដៀងគ្នាជាមួយហ្គេមហៃឡូ តែត្រូវប្រើគ្រាប់ឡុកឡាក់ 3 គ្រាប់ ជាតួកំណត់និមិត្តសញ្ញាជំនួសគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 6 មុខ ដោយរាប់ពិន្ទុ បានទៅលើ ឃ្លោក ត្រី ក្តាម បង្កង ខ្លា និង មាន់ ហើយបានតំណែងរបស់ការភ្នាល់អោយអ្នកភ្នាល់បានជ្រើសរើស ព្រមជាមួយអត្រាការដាក់ភ្នាល់ដែលអ្នកភ្នាល់និងបានទទួលដែលខុសពីគ្នា ដែលអាស្រ័យទៅលើអ្នកភ្នាល់និងដាក់ភ្នាល់ក្នុងទម្រង់បែបណានោះឯង វិធិលេងឃ្លោកក្តាមត្រី Gclub ពេលចាប់ផ្តើមលេងនិងមានពេលវេលាដែលរាប់ថយក្រោយសំរាប់ការដាក់ភ្នាល់ ដោយអ្នកលេងអាចដាក់ភ្នាល់លទ្ធផល រឺ ទម្រង់ ដែលលោកអ្នកបានប៉ាន់ស្មានទុក បន្ទាប់ពីអស់ពេលកំណត់ការដាក់ភ្នាល់ហើយ អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងចុចប៊ូតុងដើម្បីក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់ 3 គ្រាប់ ដែលមានរូបផ្សេងៗ 6 រូប មាន ឃ្លោក,ក្តាម,ត្រី,បង្កង,ខ្លា​និងមាន់ បន្ទាប់ពីការក្រឡុកបានបញ្ចប់ ក៏មើលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ដែលមានរូបផ្សេងៗ 6 រូបបន្ទាប់មកមានការបង្ហាញ រូបភាពលទ្ធផល របស់គ្រាប់ឡុកឡាក់និងការតម្លៃតបស្នងហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលពិន្ទុលើអេក្រង់ត្រូវជាមួយនិងលទ្ធផលដាក់ភ្នាល់ របស់លោកអ្នករឺ ទេ ដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យចាញ់ឈ្នះ ច្បាប់ក្នុងការលេងឃ្លោកក្តាមត្រី Gclub ចាក់លេខគូ មានអត្រាការសង 2 ដងនៃចំនួនចាក់… Read More »

គ្រាប់សណ្តែក GCLUB

គ្រាប់សណ្តែក Gclub ច្បាប់ក្នុងការលេងមិនស្មុគស្មាញ ហើយនៅជាហ្គេមដែលមានតែមួយគត់ មានទម្រង់ការលេងជាច្រើន ស្រេចតែលើអ្នកដែលចូលចិត្តលេងភ្នាល់ ឧបករណ៍ក្នុងការភ្នាល់ គឺ គ្រាប់សណ្តែក រឺ ឡេវអាវចំនួន 120 -300 គ្រាប់ ហើយយកចានគ្របចេញពីកង ( យ៉ាងតិច 20 គ្រាប់) ចែកឡេវអាវដែលគ្របចេញមកជាកងៗ 1 កង 4 គ្រាប់ ហើយអោយអ្នកលេងទាយថា និងសល់ឡេវអាវប៉ុន្មានគ្រាប់ក្នុងកងចុងក្រោយដែលរាប់បាន (1 រឺ 2 រឺ 3 រឺ 4 ) ចំណែកវិធីលេងគ្រាប់សណ្តែកតាមទំព័រវេបសាយធ្វើបានដោយការជ្រើសរើសបន្ទប់កាស៊ីណូដែលត្រូវការ វិធីលេងគ្រាប់សណ្តែក Gclub ការចាក់លេខ ដាក់ភ្នាល់ 1 សង 2.85 ដោយទាយថា កងចុងក្រោយនៅសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់ មាន 1 ដល់ 4 អោយជ្រើសរើសលេង ការផ្តុំលេខ 2 តួ ដាក់ភ្នាល់ 1 សង… Read More »

ហៃឡូអនឡាញ GCLUB

ហៃឡូអនឡាញ Gclub មានទម្រង់ការលេងជាច្រើនសាកសមជាមួយអ្នកដែលចូលចិត្តដាក់ភ្នាល់ជាមួយជម្រើសដែលនៅគំរូហ្គេមរបស់យើងខ្ញុំនោះជាការដាក់ភ្នាល់តាមតុ Dealer ផ្សាយផ្ទាល់ ដែលមានប្រឡោះអោយអ្នកលេងជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ព្រមទាំងការដាក់កាក់ពីក្រេឌីតហ្គេមរបស់លោកអ្នក វិធីលេងគ្រាប់ឡុកឡាក់អោយបានប្រាក់ងាយៗគឺការវិភាគសត្ថិតិហើយប៉ាន់ស្មានគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលអាចនិងចេញនៃជុំបន្ទាប់ ហើយអ៊ុតដោយការដាក់ភ្នាល់ដែលច្រើនជាងមួយវិធីក្នុងមួយជុំដែលលោកអ្នកលេង វិធីលេងហៃឡូ Gclub ពេលចាប់ផ្តើមការលេងហ្គេមហៃឡូក្នុងទំព័រហ្គេមនិងបង្ហាញពេលវេលារាប់ថយក្រោយសំរាប់ការដាក់ភ្នាល់ ដោយអ្នកលេងអាចជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ក្នុងលេខ រឺ ទម្រង់ផ្សេងៗដែលលោកអ្នកបានប៉ានស្មានទុក បន្ទាប់ពីអស់ពេលដាក់ភ្នាល់ហើយអ្នកលេងមិនអាចដាក់ភ្នាល់បន្ថែមទៀតបានទេ អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងចុចប៊ូតុងដើម្បីក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់(ក្រឡុកហៃឡូ) ដើម្បីជាការអ៊ុតលទ្ធផលរបស់មុខគ្រាប់ឡុកឡាក់នីមួយៗ បន្ទាប់ពីការក្រឡុកបានបញ្ចប់ ក៏មើលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ បន្ទាប់មកនិងមានការបង្ហាញរូបភាពលទ្ធផលរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ ហើយនិងតម្លៃតបស្នងហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលពិន្ទុលើអេក្រង់ត្រង់ជាមួយលទ្ធផលដាក់ភ្នាល់របស់អ្នកលេងរឺទេដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យចាញ់ឈ្នះ ច្បាប់ហៃឡូអនឡាញ Gclub ចាក់ ខ្ពស់/ទាប មានអត្រាការសង 1=1 ខ្ពស់ : ចំនួនសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 11 ដល់ 19 ទាប : ចំនួនសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 4 ដល់ 10 ចាក់ លេខគូ/សេស មានអត្រាការសង 1=1 សេស : លទ្ធផលនៃជុំនោះរួមគ្នាទាំងអស់ត្រូវនិង 5,7,9,11,13,15,1 គូ : លទ្ធផលនៃជុំនោះរួមគ្នាទាំងអស់ត្រូនិង 4,6,8,10,12,14,16 ការចាក់ សាមកំណត់តួលេខ… Read More »

រ៉ូឡែត GCLUB

រ៉ូឡែត GCLUB សំរាប់អ្នកលេងថ្មីត្រូវធ្វើការស្វែងយល់សិនថា វិធីលេងច្បាប់ក្នុងការលេងមានអ្វីខ្លះ រ៉ូឡែត ( Roulette) ជាការទាយលេខ 0 – 36 រួមទាំងអស់ 37 លេខជាប្រឡោះនៅក្នុងកងរង្វង់ ដោយបែងជាលេខពណ៌ខ្មៅ និងក្រហម 1 ពណ៌ 18 លេខ ហើយនិងលេខពណ៌បៃតង 1 លេខគឺលេខ 0 អោយអ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ វិធីលេងរ៉ូឡែត Gclub វិធីលេងរ៉ូឡែតបែបចាក់តួលេខ : ជាទម្រង់ដែលនិយមបំផុតដោយដាក់ភ្នាល់ តួលេខបានទាំងអស់ 37 លេខក្នុងថាសរ៉ូឡែត ចាប់ពី 0-36 ដោយការចាក់លេខនោះ ត្រូវជ្រើសរើសតួលេខដែលត្រូវការ ដែលអាចជ្រើសរើសប៉ុន្មានក៏បាន បើចាក់ត្រូវក៏បានទទួលប្រាក់ភ្នាល់បានខ្ពស់បំផុតដល់ 36 ដងផងដែរ វិធីលេងរ៉ូឡែតបែបចាក់ខ្ពស់-ទាប : ជាទម្រង់ដាក់ភ្នាល់ដែលខុសគ្នាពីលំដាប់ដំបូង និងចែកជាលេខទាប 1-18 ចំណែកលេខខ្ពស់គឺ 19-36 ដោយត្រូវជ្រើសរើសថានិងលេង ខ្ពស់ រឺ ទាប ប្រសិនទាយត្រូវបានប្រាក់រង្វាន់ 1 =1… Read More »

បាខារ៉ាត់ GCLUB

បាខារ៉ាត់ Gclub ជាហ្គេមដែលមានទម្រង់ការលេងដែលងាយហើយចប់ហ្គេមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី ជីក្លឹបកាស៊ីណូ ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីបរិយាកាសពីកាស៊ីណូពិតនៅប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជា Gclub ហ្គេមភ្នាល់ផ្សាយផ្ទាល់ពីអេក្រង់ដ៏ស្រស់ស្អាតប្រើប្រាស់ងាយស្រួលហើយប្រើប្រាស់ជាភាសាថៃបាន អាចលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ ព្រមគ្នាជាច្រើនតុ លោកអ្នកនៅអាចតម្លើងរូបភាពពីទាបបំផុតដល់លំដាប់ HD មានចំណាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះលេង Gclub បាខារ៉ាត់អនឡាញ អាចទំនាក់ទំនងភ្នាកងាបានពេញ 24 ម៉ោង វិធីលេងបាខារ៉ាត់ Gclub ចាប់ផ្តើមហ្គេមបាខារ៉ាត់អនឡាញរបស់ Gclub Casino មានទំព័រការភ្នាល់ច្បាស់លាស់ងាយយល់ បរិយាកាសផ្សាយបន្តផ្ទាល់ធ្វើអោយមានអារម្មណ៍ថាដូចបានអង្គុយក្នុងកាស៊ីណូ លោកអ្នកអាចមើលពត៌មានលម្អិតផ្សេងៗ របស់ទំព័រហ្គេមការលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញបានខាងក្រោមនេះ ភាគី កូន (Player) គឺ ការដាក់ភ្នាល់បៀបាខារ៉ាត់ ភាគីកូនឈ្នះ ភាគី មេ (Banker) គឺ ការដាក់ភ្នាល់បៀបាខារ៉ាត់ ភាគីមេ ឈ្នះ ស្មើរ (TieGame) គឺ ការទាយលទ្ធផលបាខារ៉ាត់ចេញមក ស្មើរគ្នារវាង Player និង Banker ភាគី កូន លទ្ធផលចេញគូ( Player Pair) គឺ ការដាក់ភ្នាល់បៀបាខារ៉ាត់ភាគី… Read More »