កៅកេ ROYAL RUBY888

By | December 19, 2018

ហ្គេមបៀកៅកេ Royal Ruby888

ហ្គេមបៀកៅកេ Royal Ruby888 សេវាកម្មហ្គេមផ្សងសំណាងជាមួយ រ៉ូប៊ី888 ហ្គេមភ្នាល់អនឡាញលេងងាយជាមួយតួ Avarta ហ្គេម អ្នកលេងអាចចូលរួមលេងបានជាច្រើនគ្នាក្នុងហ្គេមនីមួយៗ ទម្រង់ការលេងជាប្រៀបធៀបបៀដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេគឺ 9 ហើយប្រើការបន្ថែមប្រាក់ភ្នាល់លើបៀរបស់ភាគីម្ខាងទៀត ដោយភាគីដែលមានបៀពិន្ទុតិចជាងអាចធ្វើការចោលបៀបាន

Ruby888 | ច្បាប់ក្នុងការលេងបៀកៅកេ

ការលេង Ruby888 កៅកេ ឧបករណ៍ បៀ 1 ហ៊ូ ដឹងការចាញ់ឈ្នះបានរហ័សដោយជាធម្មតាប្រើពេលក្នុងការលេងហ្គេមប្រហែល 2 នាទី ដល់ 8 នាទី លេងយ៉ាងសប្បាយធ្វើការអ៊ុតបៀដ៏អស្ចារ្យជាមួយមនុស្សពិតដែលអនឡាញទូទាំងពិភពលោក

ច្បាប់ក្នុងការលេងបៀកៅកេ Royal Ruby888

កៅកេ ក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញ រ៉ូយ៉ាល់ រ៉ូប៊ី888 ប្រើអ្នកលេងយ៉ាងតិច 2 នាក់ ដល់ 6 នាក់ អ្នកលេងគ្រប់គ្នាត្រូវដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ដែលបានជ្រើសរើស ដាក់នៅចំកណ្តាល ហើយសម្រេចតាមការព្រមព្រៀងថាប៉ុន្មាន

កៅកេ ការលេងក្នុង រ៉ូប៊ី888

  • “ដាក់ភ្នាល់” ដាក់ភ្នាល់ហាមដាក់ទាបជាងចំនួនការដាក់ភ្នាល់ដំបូង
  • “ធីបបៀ” អោយផ្កាប់បៀនៅខាងមុខ អ្នកលេងដែលបានធីបបៀមិនចាំបាច់លេងបន្តក្នុងក្តានេះ តែត្រូវអស់ប្រាក់នៅកណ្តាលដែលបានដាក់តាំងពីដំបូង
  • “តាម” អោយដាក់ភ្នាល់រហូតដល់ស្មើរនិងអ្នកដាក់ពីមុន
  • “ការបន្ថែម” បន្ទាប់ពីតាមហើយអាចដាក់ភ្នាល់បន្ថែមបាន អ្នកលេងបន្ទាប់ត្រូវជ្រើសរើស ធីបបៀ តាម រឺ បន្ថែម
  • “ចាក់ទាំងអស់” ដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ទាំងអស់ដែលនៅសល់ អ្នកលេងគ្រប់គ្នានិងធ្វើការប្រៀបធៀបបៀ ពេលលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះ ករណីមានអ្នកលេងធីបបៀទាំងអស់សល់អ្នកលេងតែម្នាក់ អ្នកលេងដែលនៅជាអ្នកឈ្នះហើយអាចជ្រើសរើសបើករឺបិទបៀអោយអ្នកលេងផ្សេងមើលបាន