បៀម៉ាចុង royal Ruby888

By | January 14, 2019

Royal Ruby888

បៀម៉ាចុង (maajan) ហ្គេមភ្នាល់អនឡាញក្នុង Ruby888 Casino ជាហ្គេមបៀម៉ាចុងបែបអ្នកលេងពីរនាក់ជាការលេងបៀម៉ាចុងបែបថ្មីៗអោយលោកអ្នកបានរីករាយ ហ្គេមនេះលេងបែបអ្នកលេងពីរនាក់ ហើយមានលក្ខណៈពិសេស​

ច្បាប់ក្នុងការលេង Ruby888 បៀម៉ាចុង

ไพ่นกกระจอก Royal Ruby888

Ruby888 បៀម៉ាចុង ការលេងហ្គេមដោយរលូន ប្រកបដោយដោយសំលេងនិងរូបភាពភ្លឺច្បាស់ មានការដំណើរការផ្លាស់ប្តូរបៀ -ល- បង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើល ភាពសប្បាយរីករាយហើយអោយអ្នកលេងបានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ

ไพ่นกกระจอก Royal Ruby888

ឧបករណ៍បៀដែលប្រើក្នុងការលេង បៀម៉ាចុង មានទាំងអស់136គ្រាប់ ឈុតបួង36គ្រាប់ ឈុតសោះ36គ្រាប់ ឈុតធិស16គ្រាប់ ហើយឈុតនាគ 12គ្រាប់ គ្រប់ពេលដែលចាប់ផ្តើមលេងហ្គេម និងជ្រើសរើសបៀ 71គ្រាប់ដោយស័្វយប្រវត្តិ

ไพ่นกกระจอก Royal Ruby888

ពេលចាប់ផ្តើមលេង ហ្គេមបៀម៉ាចុង ហើយអ្នកចែកនិងបានបៀ 14 តួ (បៀម៉ាចុង Royal Ruby888 ហ្គេមគ្រប់ក្តាប្រព័ន្ធនិងជ្រើសរើសអ្នកចែកបៀដោយស័្វយប្រវត្តិ) អ្នកលេងបានបៀ13តួ ហើយអ្នកចែកបៀនិងជ្រើសរើសបៀ1តួដែលមិន មានប្រយោជន៍ចេញមក អ្នកលេងមានសិទ្ធនៃការ “ឆោវ” “ហ្វង” ឬ “កុង” បៀដែលអ្នកចែកបៀបានចេញ ឬជ្រើសរើសបន្ថែមបៀជ្រើសរើសយកបៀចេញ maajan បៀម៉ាចុង លេងបែប2នាក់

វាក្យស័ព្ទពិសេស ក្នុងការលេង Ruby888 បៀម៉ាចុង

 • រៀបបៀ ផ្តើមលេងហ្គេមបៀម៉ាចុង គ្រប់អ្នកលេងនិងចាប់បៀតាមលំដាប់ ដំណើរការចាប់បៀ13តួក្នុងនោះក៏ហៅថា រៀបបៀ
 • បៀរៀង ជាឈុតបៀ3សន្លឹកដែលមានពណ៌តែមួយហើយមានគ្រាប់លេខលំដាប់រៀងតគ្នា ដូចជា “យីតុង ស៊ាតុង យ្ស៊ីតុង”
 • បៀសាម ជាឈុតបៀ3សន្លឹកដែលមានបៀដូចគ្នា ដូចជា កាវសោះ3សន្លឹក
 • បៀសាមអែប ជាឈុតបៀសាមដែលមានបៀ3សន្លឹកហើយចាប់យកដោយខ្លួនឯង មិនមែនថាបៀសាមចេញ ហ្វងឬ កុង
 • ម៉ក់ជាក់ បន្ទាប់ពីយើងបានហៅបៀហើយ អ្នកលេងផ្សេងទៀតចេញបៀអោយយើងបានឈ្នះ
 • បៀណាំង បៀ2គ្រាប់ដូចគ្នាពីឈុតបៀផ្សេងៗ
 • បៀតួអក្សរ បៀ7ប្រភេទ ដូចជា​ ” អ៊ួទង ណាំហ៊ឹង សៃហ៊ឹង អ័ងទង ឆែហួត ប៉ោះប័ុង ទាំងអស់នេះហៅថា បៀតួអក្ស
 • បៀខ្យល់ទាំង4 ” អៀវទង ណាមហឹក សៃហ៊ឹង ប៉កហ៊ឹង ទាំងអស់នេះហៅថាបៀ ខ្យល់ទាំង 4
 • បៀសាន់ហេយិន ” អ័ងទង ឆែហ៊ួត ប៉ោះប័ុង ” ទាំងអស់នេះហៅថាបៀសាន់ហេយិន
 • បៀភូអាវូសូ ” អ៊ិកបួន កាវបួន ជាវសោះ កាវសោះ អៀវធុង កាវធុង ” ទាំងអស់នេះហៅថាបៀភូអាវូសូ លក្ខណៈបៀមិនគ្រប់គ្រាន់ : លក្ខណៈបៀតទៅនេះគិតជាន់គ្នាបាន ថាមានលក្ខណៈច្រើនបែបគិតរួមហ្វានបាន
 • បៀធម្មតា ករណីអ្នកលេងនិយាយ ” ម៉ក់ជាក ” ហើយមិនធ្លាប់មានលក្ខណៈបៀដូចតទៅនេះចាត់ទុកថា បៀធម្មតា1ហ្វាន
 • មុឹងឈាន មិនមានប្រតិកម្ម ឆៅ ហ្វង់ឬកាំង ហៅថាមុឹងឈាន ការអែបកាំងគឺចាត់ទុកថាមុឹងឈាន 1ហ្វាន មុឹងឈាន និង​ហៅបៀដោយស័្វយប្រវត្តិ ករណីដែលបានលក្ខណៈបៀមុឹងឈាន ដែលហៅបៀដោយស័្វយប្រវត្តិ បន្ទាប់ពីនោះក៏មិន
 • អាចប្តូរបៀ ប្រព័ន្ធនិងជួយបន្ថែមបៀហើយលេងបៀជំនួសអ្នកលេងដោយស័្វយប្រវតិ្ត រហូតដល់បាននិយាយ ” ម៉ក់ជាក់ ” ឬមានអ្នកលេងបាញ់កាំភ្លើងហើយសួរថានិយាយ ” ម៉ក់ជាក់ ” ឬទេ ថាយល់ព្រមនិយាយ ” ម៉ក់ជាក់ ” ស្ថាន
 • ភាពហៅបៀនឹងបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយមានផ្ទាំងគណនាលទ្ធផលចេញមក បៀម៉ាចុង ថាមិនជ្រើសរើសនិយាយ ” ម៉ក់ជាក់ ” និងនៅស្ថានភាពហៅបៀដោយស័្វយប្រវត្តិបន្តហើយជួយបន្ថែមបៀហើយលេងបៀ ជំនួសអ្នកលេងដោយស័្វយប្រវត្តិ 1ហ្វាន
 • ថងហ្វា ​ហៅបៀ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធចែកបៀហើយ ករណីដែលមេចេញបៀ1ហើយជ្រើសរើសហៅបៀដោយស័្វយប្រវត្តិ ចំណែកអ្នកលេងបន្ថែម1បៀ ហើយជ្រើសរើសហៅបៀដោយស័្វយប្រវត្តិហើយចោលបៀដែលបន្ថែមអំបិញមិញ ចាត់ទុកថា ថងហ្វា ហៅបៀ 2ហ្វាន
 • ករណីខ្សែដាច់ ឬដាច់សេវាអ៊ិនធើណេត : ប្រព័ន្ធនិងជួយលេងបៀជំនួសអ្នកលេងដែលដាច់សេវាអ៊ិនធើណេត ដោយស័្វយប្រវត្តិរហូតដល់ហ្គេមបានបញ្ចប់