ភ្នាល់បាល់អនឡាញ AFB88

By | December 21, 2018

afb88 พนันกีฬาออนไลน์

វិធីចូលភ្នាល់បាល់អនឡាញ AFB88 សម្រាប់អតថិជនដែលចូលចិត្តភ្នាល់ជាលើកដំបូង ដែលមិនធ្លាប់ភ្នាល់បាល់នៅលើទំព័រវេបសាយពីមុនមក ឬ ក៏ធ្លាប់ចូលលេងជាមួយវេបសាយ AFB88 យើងសូមណែនាំក្នុងការតម្លើងចូលទៅកាន់ទំព័រវេបសាយ រហូតដល់ការដាក់ភ្នាល់ទឹកប្រាក់ ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅមិនទាន់ចុះឈ្មោះជាសមាជិក ឬ នៅមិនទាន់មាន User + password លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះជាមួយយើងខ្ញុំដោយទំនាក់ទំនងផ្នែក Call Center បានរហូត 24 ម៉ោង

ចូលទៅកាន់វេនសាយ AFB88 ហើយបញ្ចូលឈ្មោះចូលលេង

តម្រូវអោយលោកអ្នកចូលទៅកាន់វេបសាយ AFB88 ពីLinkវិធីចូលខាងលើ វិធីចូល AFB88 និងនាំលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រវេបសាយ នៅពេលលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រវេបសាយ ហើយត្រូវបំពេញពាក្យ User/Pass ដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធ ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅមិនទាន់មាន User/Pass លោកអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកជាមួយភ្នាក់ងា Call Center បានរហូត 24 ម៉ោង

ចុចយល់ព្រមលក្ខខ័ណ

នៅពេលលោកអ្នកLog in រួចរាល់ហើយ ប្រព័ន្ធនិងបង្ហាញប្រអប់សារឡើងមកសម្រាប់លោកអ្នកយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ ហើយចុច Agree តាមរូបភាព

ចូលទៅកាន់ទំព័រ Sport Book

នៅពេលចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធរួចរាល់ហើយ លោកអ្នកនិងបានជួបផ្ទាំង Sport Book តែម្តងដោយមិនចាំបាច់ចុចអ្វីទាំងអស់ តែប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបាននៅក្នុងទំព័រនេះ លោកអ្នក អាចចូលទៅកាន់ទំព័រ Sport Book បានដោយចុចលើទំព័រមេនូ ខាងលើតាមតួលេខ 1 បន្ទាប់មកនិងមានផ្ទាំងមេនូ ខាងឆ្វេងសម្រាប់អោយលោកអ្នកជ្រើសរើស កីឡាប្រភេទផ្សេងៗ តាមតួលេខ 2 សម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសកន្លែងកីឡាបាល់ទាត់ បន្ទាប់មកទំព័រចំកណ្តាលតាមតួលេខ 3 គឺនឹងមានតារាងក្នុងការប្រកួត ឡើងមកសម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសរើសលេងគូរដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត

ទម្រង់នៃការភ្នាល់បាល់

ការភ្នាល់បាល់គឺបំបែកចេញច្រើនទម្រង់ដូចជា Handy Cap ភ្នាល់ពិន្ទុខ្ពស់/ទាប ភ្នាល់តង់ទី1 ភ្នាល់ពេញម៉ោង
លេខ 1 គឺ តម្លៃហាងឆេង Handy Cap របស់គូនិង ក្រុមពណ៌ក្រហម គឺជាក្រុម ត ក្រុមពណ៌ខ្មៅគឺជាក្រុម រង
លេខ 2 គឺ អត្រានាំមុខរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ ម្ចាស់ផ្ទះគឺក្រុមដែលនៅខាងលើ ប្រសិនបើចង់ភ្នាល់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះត្រូវចុចតារាងលេខ 2
លេខ 3 គឺ តម្លៃនាំមុខរបស់ ភ្ញៀវ ក្រុមភ្ញៀវ គឺក្រុមដែលនៅខាងក្រោម ប្រសិនបើចង់ភ្នាល់ក្រុមភ្ញៀវត្រូវចុចតារាងលេខ 3
លេខ 4 គឺ តម្លៃហាងឆេងខ្ពស់/ទាប របស់គូនោះ
លេខ 5 គឺ តម្លៃភាគរយ ខ្ពស់ ប្រសិនបើចង់ភ្នាល់ខ្ពស់ចុចលើតម្លៃភាគរយតារាងលេខ 5
លេខ 6 គឺ តម្លៃភាគរយទាប ប្រសិនបើចងភ្នាល់ទាប ត្រូវចុចលើតម្លៃភាគរយ តារាងលេខ 6

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលភ្នាល់

នៅពេលលោកអ្នកជ្រើសក្រុមដែលត្រូវការភ្នាល់ហើយត្រូវចុចកន្លែងតម្លៃភាគរយ បន្ទាប់មកគឺនិងមានឡើងប្រអប់មេនូខាងឆ្វេងអោយលោកអ្នកបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់ភ្នាល់ នៅពេលដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការរួចហើយ សូមលោកអ្នកត្រួតពិនិត្យភាពត្រិមត្រូវជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវចុច ធ្វើទិន្ន័យ ប្រព័ន្ធនិងសួលោកអ្នកម្តងទៀតថា យល់ព្រមដែឬទេ ត្រូវចុច យល់ព្រម ជាការស្រេចរងចាំលទ្ធផលបាល់