បាខារ៉ាត់អនឡាញ PRINCESS CROWN

By | December 21, 2018

บาคาร่าออนไลน์ Princess Crown

Pricess Crown សូមអញ្ជើញលោកអ្នកបញ្ចេញបទពិសោធន៍ បាខារ៉ាត់ ហ្គេមបៀដែលបានទទួលការនិយមយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីព្រោះ បៀបាខារ៉ាត់ មានលក្ខណៈស្រដៀង និង បៀប៉ក់ របស់ថៃ Princess Crown បាខារ៉ាត់អនឡាញ ស្ថិតិថ្មីក្នុងការលេងបាខារ៉ាត់ចូលដល់ងាយស្រួលក្នុងការចូលបែបគ្មានដែនកំណត់ Princess Crown Casino បានបង្កើតការជឿជាក់មកជាយូរណាស់មកហើយអោយអ្នកភ្នាល់អនឡាញ ដែលធ្វើអោយ Princess Crown ក្លាយជាវេបសាយលំដាប់ទី 1 ដែលជនជាតិថៃនិងក្នុងអាស៊ីចូលលេងហ្គេមភ្នាល់ពីកាស៊ីណូផ្សាយបន្តផ្ទាល់

ការលង Princess Crown បាខារ៉ាត់អនឡាញ

princess-crown-how-to-play-baccarat-online

 • Princess Crown បាខារ៉ាត់ ផ្នែកទី 1 គឺ មេនូបង្ហាញទិន្នន័យ Username របស់អ្នក ដូចជា អ្នកប្រើប្រាស់ គឺការប្រាប់ User របស់អ្នក គឺ tkk01001 ចំនួនទឹកប្រាក់គឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក Limit គឺ ចំនួនរបស់ការភ្នាល់ក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ ថាចាក់ខ្ពស់បំផុត និងទាបបំផុតប៉ុន្មាន ដូចជា លេខតែមួយ 10-50B
 • Princess Crown បាខារ៉ាត់ ផ្នែកទី 2 រួមផ្សំប្រឡោះសំរាប់ភ្នាល់និងចែកចេញដូចតទៅនេះ ខ្ពស់-ទាប / អ្នកលេងចេញគូ-អ្នកចែកបៀចេញគូ / អ្នកលេង-អ្នកចែកបៀ / ពិន្ទុស្មើ / កាក់សំរាប់ភ្នាល់មានអោយជ្រើសរើសចាប់ពី 5 , 10 ,50 , 100 , 500 , 1000 , MAX /​ប៊ូតុងបញ្ជាក់ការភ្នាល់ / ប៊ូតុងភ្នាល់ម្តងទៀត / ប៊ូតុងបដិសេដ / ប៊ូតុងបន្ថែម-បន្ថយសំលេង និងបិទ
 • Princess Crown បាខារ៉ាត់ ផ្នែកទី 3 : តារាងបង្ហាញលទ្ធផលស្ថិតិការលេង បាខារ៉ាត Princess Crown កន្លងមកថាភាគីណាឈ្នះ រឺ ស្មើគ្នា
 • Princess Crown បាខារ៉ាត់ ផ្នែកទី 4 : តារាងបង្ហាញស្ថិតិការភ្នាល់ទាំងអស់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននាពេលនេះ
 • Princess Crown បាខារ៉ាត់ ផ្នែកទី​ 5 : រូបភាពហ្គេមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ : រូបភាពពិតដែលបានផ្សាយផ្ទាល់ពីកាស៊ីណូ ជារូបភាពដែលធ្វើការផ្សាយបន្តដោយផ្ទាល់ពីកាស៊ីណូ ដែលជារូបភាពពិត (Live Realtime)

ជំហានក្នុងការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ Princess Crown Casino

princess-crown-baccarat-online

ច្បាប់នៃការលេង បាខារ់ាត់ Princess Crown Casino Dealer និងចែកបៀអោយ Palyer និង Banker ដោយចាប់ផ្តើមដំបូងពី “Palyer” “Banker” “Palyer” “Banker” តាមលំដាប់ ពីលទ្ធផលបៀពីរសន្លឹកដំបូងទាំងពីរភាគី បៀ សន្លឹកទី 3 អាចបន្ថែមអោយទាំងពីរភាគី ដោយត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់បៀសន្លឹកទី 3 យ៉ាងណាក៏ដោយ ហ្គេមបៀបាខារ៉ាត់ Princess Crown បើសិនភាគីណាមួយបានពិន្ទុ 8​ រឺ 9 សំរាប់បៀ2សន្លឹកដំបូង ហ្គេមនិងបញ្ចប់ភ្លាមៗដោយភាគីដែល មានពិន្ទុក្បែរ 9 ច្រើនបំផុតនិងក្លាយជាអ្នកឈ្នះ នៃហ្គេមនោះដោយមានការជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ខាងក្រោមនេះ

 • 1. Player គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកលេង
 • 2. Banker គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកចែកបៀ
 • 3. Tie Game គឺ លទ្ធផលស្មើគ្នារវាងអ្នកលេងនិងអ្នកចែកបៀ
 • 4. Player Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកលេងចេញគូ
 • 5. Banker Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកចែកបៀចេញគូ

លក្ខខណ្ឌក្នុងការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ Princess Crown

princess-crown-baccarat-online

ការរាប់ពិន្ទុ បៀបាខារ៉ាត់ របស់ Princess Crown :

 • – បៀ A រាប់ស្មើ 1 បៀ J/Q/K/10 រាប់ស្មើ 0 និងបៀផ្សេងៗ ទាំងអស់រាប់តាមពិន្ទុ(គ្រាប់)បៀ
 • – បៀ ប៉ក់ (Natural) : ក្នុងបៀបាខារ៉ាត់​(Baccarat) បៀប៉ក់(Natural) ពេលបានពិន្ទុ 8 រឺ 9 ពីបៀពីរសន្លឹកដំបូង ភាគីដែលត្រូវ ” នៅ ” រឺ មិនសុំបៀបន្ថែមព្រោះមានតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងយកឈ្នះ ប៉ក់(Natural) 8 បានគឺ ប៉ក់ (Natural) 9 ប៉ុណ្ណោះ

ច្បាប់បាខារ៉ាត់របស់អ្នកលេង (Playar)

 • ពេលបៀ 2 សន្លឹកដំបូងរបស់អ្នកលេងមានពិន្ទុរួមអោយអ្នកលេងធ្វើតាមខាងក្រោមនេះ
 • – 8 រឺ 9 = នៅ (Natural)
 • – 6 រឺ 7 = នៅ
 • – 0 1 2 3 4 រឺ 5 = អូស

ច្បាប់បាខារ៉ាត់របស់អ្នកចែកបៀ (Banker)

 • ពេលបៀ 2 សន្លឹកដំបូងរបស់អ្នកចែកបៀមានពិន្ទុរួមអោយអ្នកលេងធ្វើតាមខាងក្រោមនេះ
 • 8 រឺ 9 = នៅ (Natural)
 • 6 រឺ 7 = នៅ
 • 0 1 2 3 4 រឺ 5 = អូស